Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση

Πολιτιστικός χώρος του ιδρύματος Ωνάση
www.sgt.gr

– Μεγάλο ετήσιο πρόγραμμα παραστάσεων έτους 2010-2011 και 2011-2012
– Μικρό ετήσιο πρόγραμμα παραστάσεων έτους 2010-2011 και 2011-2012
– Προγράμματα παραστάσεων

σε συνεργασία με την ομάδα Βend

Σχεδιασμός αρχείου βάσης (master) και αυτοματισμοί για τον έλεγχο και την εύκολη διαχείριση του μεγάλου όγκου πληροφοριών των παραστάσεων.